Opgør med vores iPhone afhængighed

De fleste kan være med til at konstatere, at der er en hvis iPhone afhængighed i samfundet. Dette i og med at de flest har oplevet, at have enten en eller flere venner, som nærmest ikke er til at komme i kontakt med, fordi de altid er på og sidder på fx Facebook. Af denne årsag, så er der også flere og flere, som er ved at være godt trætte af dette fænomen. Denne gruppe bliver større og større og vil måske ende i et større eller mindre opgør med denne ekstreme iPhone afhængighed. Selvom man tænker at sådan noget som iPhonen, er kommet for at blive, så vil der trods alt altid komme en form for modreaktion. Hvilket også er ved at være tilfældet her.

iphone

Mange har efterhånden fået åbenbaringen, om at det nu engang er hyggeligere, at være rigtig sammen med folk, end blot at være i kontakt online. Derudover oplever flere også den stress, der følger med ved at være på hele tiden og følelsen af at skulle være det. For man får aldrig ro. Dette gør altså at nogle begynder at vælge enten sociale medier fra eller blot deres iPhones. Hvilket gør at de søger til de mere primitive og gammeldags telefoner, der kun kan det allermest nødvendige. Spørgsmålet er så om dette er et opgør, der er kommet for at blive og om dette altså er et udtryk for en helt ny trend og levestil.

Når en iPhone bliver for mainstream

En tendens de fleste nok har lagt mærke til er at, når noget bliver for mainstream, så begynder folk at trække lidt væk fra det igen. Det samme gør sig på visse punktet gældende for den kære iPhone. Dog kan man nok ikke komme udenom at iPhonen er kommet for at blive, eftersom den stadig er utroligt populær blandt de fleste. Men for mange er de kommet til den erkendelse, at den tager for meget tid. Dette faktum gør at nogle vælger at gå den modsatte vej. Altså i stedet for at have en ny og smart iPhone fra Apple, så vælger man at have en ældre model, hvor det vigtigste er at kunne ringe og skrive sms’er. Altså en slags modreaktion. Heri ligger også et spørgsmål om ens værdier og hvad der betyder noget for en. Dette er bare en måde at lade dette komme til udtryk på.

Altså bliver spørgsmålet i sidste ende, hvilken påvirkning det så vil ende med at have for iPhonen i den lange ende. For er dette blot en lille bølge for dem, som altid går væk fra det, som er mainstream, når det netop er blevet det. Ligesom de gør det med tøj og mode. Eller er det noget, som vil sprede sig til den almene befolkning, hvor flere og flere ser, at der kan være en fordel i at gøre noget mere aktivt, for ikke at være på hele tiden. Så hvad sker der, når iPhonen bliver for mainstream? Det må tiden vise, trods at den nok er kommet, for at blive til en vis grad.